top of page

Bireysel Psikoterapi    

 

Alanında uzman bir klinik psikolog/psikoterapist ile danışan arasında birebir şekilde gerçekleştirilen seanslardır. Kişinin problemlerinin çözülmesine ve ruhsal sağlık durumlarının iyileştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan bu süreçte davranışsal, duygusal ve ilişkisel sorunlar ele alınır. Danışman, danışanın sorunlarına, duygu-düşünce ve davranışlarına ilişkin farkındalığını arttırarak kendini gözlemleme becerisini geliştirmesini sağlamaya yardımcı olur. Bireysel terapi sırasında yapılan tüm görüşmelerde gizlilik esastır.

Online Terapi     

 

Psikoterapi seanslarının psikolog ve danışan tarafından belirlenen gün ve saatte internet ortamında yüz yüze olarak yapıldığı çalışma yöntemidir. Ofise ulaşımı konusunda engeli olan, terapi merkezine uzak konumda yaşayan bireyler için tercih edilebilir bir çalışma şeklidir.

ÇALIŞMA VE UZMANLIK ALANLARI

 

Ergen ve yetişkin danışanlar ile çalışmaktadır. Çalışma alanları ;


- Obsesif Kompülsif Bozukluk(OKB)- Takıntı Hastalığı 

- Depresyon

- Kaygı bozuklukları (panik bozukluk, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, performans kaygısı)

- Yeme bozuklukları

- Yas süreci

- İlişki ve Evlilik sorunları

- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

- Sınav Kaygısı

- Kişilik Bozuklukları

- Öfke Sorunları

- Psikosomatik bozukluklar

- Hamilelik süreci ve sonrası depresyon

- İnternet ve Alışveriş bağımlılığı

- İş yaşamına ilişkin sorunlar

bottom of page